Den hellige Gregor av Narek (951-1003)

Minnedag: 27. februar

Armensk frimerke med bilde av Gregor av NarekDen hellige Gregor av Narek (arm: Grigor Narekatsi, Krikor, Grigor Naregatsi) ble født i 951 i regionen Rechtuniq i staten Vaspurakan i Armenia. Han kom fra en familie av lærde geistlige og forfattere, og hans far Khosrov var erkebiskop. Han mistet sin mor svært tidlig, så han ble oppdratt av sin fetter, Anania av Narek, som var grunnlegger av klosteret og skolen i landsbyen.

Han trådte i ung alder inn i klosteret Narek ved den sørøstre bredden av innsjøen Van (i Vaspurakan i det historiske Armenia, nå Tyrkia), og der tilbrakte han nesten hele livet og underviste på klosterskolen. På denne tiden var klosteret Narek et blomstrende senter for lærdom. Dette var de relativt rolige og kreative tidene før de tyrkiske og mongolske invasjonene som endret det armenske livet for alltid. Armenia opplevde en renessanse innen litteratur, maleri, arkitektur og teologi, og i denne renessansen var Gregor en ledende skikkelse.

Gregor var munk, poet, mystisk filosof og teolog. Han skrev en mystisk tolkning av Salomos høysang (977) og utallige poetiske skrifter. Narekatsis poesi er dypt bibelsk og full av bilder, temaer og hendelser fra Bibelhistorien, og den fremhever seg ved sin intime, personlige karakter. For Narekatsi skulle folks absolutte mål i livet være å nå til Gud, og å nå dit hvor den menneskelige natur forener seg med den gudelige natur, og dermed viske ut forskjellene mellom Gud og mennesker. Som et resultat ville vanskelighetene i det jordiske liv forsvinne. Ifølge ham er menneskehetens assimilasjon med Gud mulig ikke ved logikk, med ved følelser.

Gregor var en av lederne for den velutviklede skolen av armensk mystikk ved klosteret Narek, og etter sine brødres anmodning satte han seg fore å finne et svar på uutgrunnelige spørsmålet: hva kan man tilby Gud, vår skaper, som allerede har alt og vet alt bedre enn vi noensinne kunne uttrykke det? På dette spørsmålet, som stilles av profetene, salmisten, apostler og helgener, gir han et ydmykt svar, nemlig «hjertets sukk». Dette uttrykker han i sin mystiske «Bønnebok» eller «Klagesangenes bok», som har blitt oversatt til mange språk og har spilt en viktig rolle i utviklingen av det armenske litterære språket.

I 95 nådefylte bønner bygger Gregor på det utsøkte potensialet i det klassiske armenske språket for å oversette de rene sukkene fra det knuste og angrende hjerte til et offer av ord som er velbehagelig for Gud. Resultatet er et byggverk av tro for evigheten, unikt i kristen litteratur for sin rike billedbruk, sin subtile teologi, sin bibelkunnskap og den oppriktige umiddelbarheten i sin kommunikasjon med Gud. Bønneboken er et verk fra Gregors modne år. Han kalte den sitt siste testamente: «dens bokstaver som mitt legeme, dens budskap som min sjel», og en «bønnens encyklopedi for alle nasjoner». Gregor forlot denne verden i 1003 i Narekavank i staten Vaspurakan i Armenia. Klosteret Narek ble fullstendig ødelagt på 1900-tallet etter tyrkernes grusomme folkemord på armenerne, og det står nå en moske på stedet.

Utallige mirakler og tradisjoner har blitt tilskrevet denne helgenen, og det er kanskje derfor han kalles «den aktpågivende engel i menneskelig form». Gregor anerkjennes av den armenske apostoliske kirke som en av De hellige oversettere.

Den armenske kirken feirer festen for «De hellige oversettere» på andre lørdag i oktober, i år den 12. oktober 2013 (varierer mellom 8. og 13. oktober). Foruten Mesrop og Isak og deres disipler minnes også andre oversettere som fortsatte arbeidet, nemlig de hellige Eliseus (Yeghishe) (410-75), poeten Moses av Khoren (ca 410-ca 497) og filosofen David Anhaght (500-t), samt to som senere fortsatte deres hellige arbeid og misjon, nemlig Gregor av Narek og den hellige katolikos Nerses IV den nådige av Kla (1102-73). Gjennom feiringen av denne festen gir Den armensk-apostoliske kirken sin respektfulle hyllest til deres strålende minne. Kirker viet til De hellige oversettere er etablert i Armenia og i ulike kommuniteter i diasporaen i USA, Iran og andre steder.

Den hellige Gregor ble utropt til kirkelærer den 12. april 2015 av pave Frans.

I den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004) minnes Gregor den 27. februar.

Kilder: en.wikipedia.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 13. september 2013

av Per Einar Odden publisert 13.09.2013, sist endret 28.12.2015 - 12:04