Den hellige Gregor av Ostia (d. ~1044)

Minnedag: 9. mai

nullDen hellige Gregor (it: Gregorio) ble født en gang på 900-tallet (?) i Italia. Han ble benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) og ble abbed for det romerske klosteret Ss Cosma e Damiano. Pave Benedikt IX (1032-44; 1045; 1047-48) var kjent med Gregors hellighet og visdom, og rundt 1034 utnevnte han ham til kardinalbiskop av nærliggende Ostia og pavestolens offisielle bibliotekar.

Senere sendte paven ham som sin legat til de gamle kongerikene Spansk Navarra og Gamle Castilla. Tradisjonen forteller at den hellige Dominikus av Landeveien (d. ca 1109) ledsaget Gregor av Ostia på hans reiser som legat i Nord-Spania, men de to helliges kronologi gjør dette nærmest umulig.

I Spania fornyet kardinalen folkets moral og deres praktisering av troen gjennom sin forkynnelse og ved å etablere en rekke prosesjoner, faster og andre religiøse øvelser. Da en landeplage av gresshopper la åkrene i regionen øde, ledet Gregor folket i en triduum (tre dager) med offentlige bønner og faste for å få en slutt på denne hjemsøkelsen. Etter at Gregor ga sin velsignelse med korsets tegn, opphørte landeplagen. Gjennom århundrene siden sin død har Gregor jevnlig blitt påkalt i bønn for beskyttelse mot gresshopper. Med denne intensjon ble vann som hadde berørt hans relikvier, sprinklet over dyrket mark, hager og vinmarker.

Gregors biografi slik den er overlevert til oss, er imidlertid full av motstridende utsagn. Han døde rundt 1044 (kilden santiebeati.it sier at han døde den 9. mai 1048) i Logroño i Spania. Han æres fortsatt høyt i hele Navarra og Rioja. Hans minnedag i benediktinerordenen er dødsdagen 9. mai. Bucelin nevner 2. august som minnedag. Bollandistene sier at hans grav befinner seg i en kirke mellom Viana og Logroño, som begge ligger ved elven Ebro, nesten rett overfor hverandre. Hos Lechner nevnes klosteret San Salvador de Pinnava som gravsted.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, santiebeati.it, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 28. mars 2014

av Per Einar Odden publisert 28.03.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:03