Den hellige Gregor av Novgorod (d. 1193)

Minnedag: 24. mai

Den hellige Gregor (ru: Grigorij; Григорий) ble født som Gabriel (ru: Gavril; Гаврил) en gang tidlig på 1100-tallet i Novgorod i Russland («Store Novgorod», Velikij Novgorod), ikke å forveksles med Nizjnij-Novgorod, som nå er Russlands fjerde største by. Hans foreldre var det fromme ekteparet Nikolas og Kristina, og han tilbrakte barndommen i stille og fredelige omgivelser sammen med sin bror Johannes.

Da foreldrene døde, bestemte brødrene Gabriel og Johannes seg for å bruke sin arv til å bygge et lite kloster til ære for Guds Mors bebudelse. Først bygde de en trekirke, men kort etter bygde de også en steinkirke. Men før de var ferdige med byggingen av denne kirken, tok pengene slutt, og bare deres sterke og levende tro inspirerte dem til å fortsette det prosjektet de hadde påbegynt.

De vendte seg til Himmeldronningen, og hun manifesterte sin støtte til dem. Hun fortalte dem i en drøm at alt som var nødvendig for å fullføre kirken, ville bli skaffet til veie. Morgenen etter så brødrene en praktfull hest som var lastet med to sekker med gull. Ingen kom etter den, og da brødrene tok av hesten sekkene, forvant den. Slik sørget Guds Mor for klosteret. Da klosteret var ferdig, ble brødrene ikledd munkedrakten. Gabriel tok klosternavnet Gregor, mens Johannes tok navnet Elias.

I 1163 ble Johannes valgt til den hellige erkebiskop Johannes av Novgorod (1163-86). Da han døde i 1186, ble Gregor valgt til hans etterfølger. Han hadde embetet som erkebiskop i syv år (1186-93).

I krønikene fortelles det at det en gang under en prosesjon fra katedralen St. Sofia til katedralen St. Gabriel erkeengelen brøt ut et voldsomt tordenvær. Lynet slo ned i Gabriel-katedralen, som var bygd av tre, og den begynte å brenne, men hierarken og hans flokk slapp uskadet unna flammene. Kirken ble heller ikke særlig skadet.

Erkebiskop Gregor døde den 24. mai 1193 og ble gravlagt i katedralen St. Sofia. Hans relikvier ble avdekket i 1558 og hviler i et skrin hvor hierarken er avbildet i full lengde.

Gregor feires som helgen i den russisk-ortodokse kirke med minnedag på dødsdagen 24. mai. I tillegg feires han den 10. februar, som er en synaxis (fellesfest) for de hierarkene av Novgorod som ble gravlagt i eller senere overført til katedralen St. Sofia (gr: Hagia Sofia, Αγία Σοφία = «Hellige Visdom») i Novgorod, muligens den eldste bygningen i Russland som fortsatt er i bruk. En synaxis for hierarkene fra Novgorod feires også den 4. oktober og på tredje søndag etter pinse.

av Webmaster publisert 26.12.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:55