Den hellige Gregor V av Konstantinopel (1746-1821)

Minnedag: 10. april

Nikiphoros Lytras (1832-1904): Henrettelsen av patriark Gregor V

Den hellige Gregor ble født som Georgios Aggelopoulos i 1746 i Dimitsana i det nordvestre Arcadia på Peloponnes i Hellas. Han kom fra en fattig familie, men hadde en lidenskap for lærdom. Han studerte først på skolen på hjemstedet og deretter i to år fra 1756 i Aten. Med hjelp fra en onkel, som var kirkeverge i Smyrna, som da fortsatt var en gresk by i Lilleasia, var han i stand til å studere i enda fem år på den velkjente høyskolen der.

Men av natur var han ikke bare tiltrukket av lærdom, men også av et asketisk liv. Han var oppdratt i et tradisjonelt hesychastisk miljø og fulgte sitt kall og trådte inn i det monastiske liv. Hans lidenskap for klostervesenet var spesielt næret av hans forhold fra barndommen til det berømte klosteret Philosophou i hjemlandet. Han ble munk i Strophades og tok navnet Gregor. Deretter studerte han filosofi og teologi på skolen på øya Patmos, og han fikk dermed en temmelig høy utdannelse for sin tid.

Han vendte tilbake til Smyrna, hvor han ble diakonviet av metropolitt (erkebiskop) Prokopios av Smyrna, og han ble hans erkediakon. Han ble raskt prest og protosynkelos (kansler). I 1785 ble Prokopios valgt til økumenisk patriark av Konstantinopel (1785-89), og Gregor ble bispeviet og tok over som metropolitt av Smyrna. Dette embetet hadde han i tolv år.

Hans mange aktiviteter gjorde ham viden kjent, og da patriarktronen i Konstantinopel ble ledig i mai 1797, ble han derfor valgt til ny patriark som Gregor V (1797-98; 1806-08; 18-21). Han gjenoppbygde patriarkresidensen i Fenar (gr: Fanari; Φαναρι). Han var også ansvarlig for store restaureringsarbeider på patriarkkatedralen St. Georg, som var blitt svært skadet av brann i 1738. Han grunnla en trykkpresse for å trykke bøker på folkespråket for å vekke kulturen og det åndelige livet til det greske folket. Men flere biskoper, som han hadde refset for deres oppførsel, anga ham til sultanen, og han ble avsatt i desember 1798 og sendt i eksil til klosteret Iviron på Athosfjellet. Ny patriark ble Neofytos IV (1798-1801), som også hadde vært patriark tidligere (1789-94). Deretter fulgte patriark Kallinikos IV (1801-06; 08-09).

Peter von Hess (1792-1871): Patriark Gregor Vs lik kastes i Bosporos

Gregor ble i Iviron i syv år, hvor han levde et liv i askese og studier. Men den 23. september 1806 kalte hierarkene ham tilbake til patriarktronen for andre gang. Men problemene ga seg ikke, og skiftet i tyrkisk politikk og genitsarenes revolusjon førte til Gregors andre fall i september 1808. Han ble først utvist til Pringiponisos, men i 1810 dro han tilbake til Athosfjellet, hvor han denne gangen ble i ni år. Patriark Kallinikos IV tok over igjen for ett år, og deretter fulgte patriarkene Jeremias IV (1809-13) og Kyrillos VI (1813-18).

Den 15. desember 1818 ble Gregor valgt til patriarksetet for tredje gang, og han vendte tilbake til Konstantinopel i januar 1819. Den 25. mars 1821 gjorde grekerne i Hellas opprør og erklærte sin uavhengighet, noe de oppnådde i 1829. Patriark Gregor forsøkte å unngå massakrene som fulgte, men den osmanske sultanen Mahmud II (1785-1839) klandret ham for hans manglende evne til å slå ned det greske opprøret. Mange fremtredende grekere ble henrettet i Konstantinopel, og selv ble patriarken arrestert tidlig om morgenen på påskesøndag den 10. april 1821, rett etter å ha feiret den høytidelige påskeliturgien sammen med åtte andre hierarker. Han ble kastet i fengsel, men klokken tre om ettermiddagen ble han etter sultanens ordre hengt i fullt liturgisk skrud i porten inn til patriarkatet.

Hans lik ble hengende i tre dager før en gruppe jøder kjøpte det, skar det ned og trakk det gjennom gatene før de kastet det i sjøen. Der ble det plukket opp av kaptein Nikolas Sklavos på et gresk skip under russisk flagg og brakt i hemmelighet til Odessa, hvor det ble gravlagt i den greske Treenighetskirken. Patriarkens jordiske levninger ble brakt til Aten i 1871 og skrinlagt i metroplittkatedralen der, hvor de fra da av var gjenstand for en entusiastisk valfart. minnes i den ortodokse kirke som en etnomartyr (gr: Εθνομαρτυρας) med minnedag på dødsdagen 10. april. Til minne om ham ble hovedporten inn til patriarkatets område stengt i 1821 og har vært stengt siden.

Gregor V regnes som en av de viktigste patriarkene av Konstantinopel og en av de høyest ærede martyrene fra revolusjonen. Han tilhører like mye kirken og den greske nasjonen.

av Webmaster publisert 12.11.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:55