Den salige Gerhard av Sassoferrato (1280-1367)

Minnedag: 1. april

Den salige Gerhard (fr: Gérard eller Girard; it: Gerardo; lat: Gerardus) av Sassoferrato ble født i 1280 i Italia. Ni år gammel mottok han drakten som kamaldulensermunk (Congregatio Monachorum Eremitarum Camaldulensium - OSBCam) i klosteret Det hellige Kors i Sassoferrato. Etter sin prestevielse ble han sogneprest for menigheten der, og han tjente den med utrettelig nidkjærhet og nestekjærlighet. Han døde den 18. november 1367. Hans minnedag feires av kamaldulenserne den 1. april.

av Webmaster publisert 11.10.2001, sist endret 28.11.2015 - 02:55