De hellige Gumesindus og Servus-Dei av Córdoba ( -852)

Minnedag: 13. januar

De hellige Gumesindus (sp: Gomez) og Servus-Dei (Abdallah; sp: Servideo) levde på 800-tallet i Córdoba i Sør-Spania, som på den tiden var maurernes hovedstad. Maurerne var afrikanske muslimer som hadde erobret Spania på 700-tallet. Midt på 800-tallet drev de kristenforfølgelser under emir Abderrahman (Abd al-Rahman) II (822-52), og Gumesindus og Servus-Dei led martyrdøden i disse forfølgelsene.

Gumesindus var prest i et landsens sogn nær Córdoba og Servus-Dei var munk og eremitt, og de bekjente offentlig sin tro. Derfor ble de arrestert og dømt til døden, og de ble henrettet den 13. januar 852. Deres minnedag er dødsdagen 13. januar. Beretningen om deres martyrium ble skrevet av den hellige presten Eulogius av Córdoba, som førte en protokoll over dem som led martyrdøden mellom 822 og 859 og beskrev deres lidelse og død i forfølgelsene. Dette var verket Memorialis Sanctorum, «De helliges minne». For bakgrunn samt oversikt over alle martyrene mellom 822 og 859, se Martyrene av Córdoba.

av Webmaster publisert 19.04.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:55