Den hellige Gregor av Sinai (~1290-1346)

Minnedag: 27. november

Den hellige Gregory av Sinai (kanonisert av den ortodokse kirke) ble født i nærheten av Smyrna. Han ble bortført av seljuk-tyrkere, og så frikjøpt av sine venner. Deretter trådte han i kloster, på Sinai-fjellet. På grunn av konflikter der, dro han derfra, og på Kreta lærte han seg mental bønn av en annen munk.

Så kom han til Athos. Men det skuffet ham at munkene der visste så lite om "sann stillhet og kontemplasjon". Han underviste dem så om dette. Så ble han drevet bort også fra Athos, av et annet piratraid.

Men omkring 1325 klarte han å etablere et kloster på Paroria, et fjell nær Sozopol på Svartehavets vestkyst. Der levde han resten av sitt liv, men ikke uten nye forstyrrelser fra tyrkernes side. Den hellige Gregor forfattet ikke meget, men hadde likevel stor innflytelse på ortodoks kirkeliv ved sin lære. Han understreket betydningen av fysisk støtte om bønnelivet (som for eksempel rytmisk åndedrett) for å fremme konsentrasjonen om den indre bønn. Dette ble kjent som en teknikk typisk for palamittisk hesychasme.

av Webmaster publisert 04.11.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:55