De hellige Getulius, Caerealis, Amantius og Primitivus av Tivoli ( -~120)

Minnedag: 10. juni

Den hellige Getulius var en romersk offiser og skal ha vært gift med den hellige Symforosa. Etter at han ble kristen, gikk han ut av hæren og slo seg ned på landet. Hans bror Amantius, også han en ivrig kristen, forble tribun i hæren. Rundt år 120 brøt det ut en kristenforfølgelse under keiser Hadrian, og to offiserer ble sendt for å arrestere Getulius og Amantius. De het Caerealis og Primitivus.

Men Getulius klarte å omvende de to offiserene til kristendommen, så det endte med at de led martyrdøden sammen alle fire ved å bli slått i hjel med klubber i Tiburum, det nåværende Tivoli i Albanerhøydene nær Roma. Symforosa skal ha gravlagt dem i et arenarium på sin eiendom. Deres minnedag er 10. juni.

av Webmaster publisert 19.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:55