Den hellige Guarinus (1080-1159)

Minnedag: 7. februar

Den hellige Guarinus ble født i Bologna. Han trådte inn i augustinerkorherrestiftet i Mortara. Senere ble han utnevnt til biskop av Pavia, selv om han hadde gått i dekning slik at man skulle finne en annen til dette embedet. Pave Lucius II utnevnte ham mot hans vilje til kardinal (1144) og biskop av Palestrina. I dette bispedømmet, rett utenfor Roma, viet han seg til omsorgen for de fattige, forkynnelsen og fremmet av fromhetslivet. Han døde 79 år gammel.

av Webmaster publisert 09.12.1997, sist endret 28.11.2015 - 02:55