Den salige Gunthild av Biblisheim (d. 1131)

Minnedag: 21. februar

Den salige Gunthild (Gunthildis, Gunhild) ble født på 1000-tallet. Hun var datter av grev Dietrich I av Mömpelgard-Bar (fr: Montbéliard-Bar) i Alsace (ty: Elsass), nå i Frankrike. Hun ble benediktinerinne (Ordo Sancti Benedicti – OSB) og første abbedisse for klosteret Biblisheim ved Hagenau i Alsace, som hennes far hadde grunnlagt.

Hun skal ha hatt undergjørende evner ennå mens hun levde og døde den 21. februar 1131 i Biblisheim i hellighets ry. Hun ble bisatt foran korsalteret i klosterkirken i Biblisheim. Hennes minnedag er dødsdagen 21. februar.

av Webmaster publisert 21.12.2007, sist endret 28.11.2015 - 02:55