Den hellige Gwenabwy ferch Caw (500-t)

Den hellige Gwenabwy (Gwenafwy) levde på 500-tallet i Wales. Hun var datter av den hellige Caw, hersker i Cwm Cawlwyd i det nordøstre Anglesey. Det sies at hun hadde en kirke som er viet til henne på Anglesey, hvor hun er gravlagt. In kirke er viet til henne på Anglesey eller i Wales i dag, men vi kan trolig betrakte henne som grunnlegger av Gwennap i Cornwall, som har som skytshelgen en hellig Weneppa. Biskop Branscombes register fra 1226 sier Ecclesia Sanctae Weneppae.

Dersom St. Winnow ved elven Foye er en grunnleggelse av Gwynog, sønn av Gildas, noe som er usikkert, da hadde Gwenabwy en nevø i Cornwall. Det som er mer sikkert, er at hun hadde der sine grandnevøer Ffili og Eval. Ifølge historien om Culhwch og Olwen var hun gift med Llwyddeu, sønn av Nwython, og hadde en sønn, Gwydre, som «hans onkel Huail knivstakk, og det var hat mellom Huail og Arthur på grunn av såret».

Vi kjenner ingen minnedag for Gwenabwy

Kilder: Baring-Gould (5) - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 31. oktober 2011

av Per Einar Odden publisert 31.10.2011, sist endret 04.10.2013 - 14:04