Den hellige Gwenddydd ferch Brychan (400-t)

Den hellige Gwenddydd levde på 400-tallet i Wales. I sin Pedigree of Brychan’s Children nevner David Nash Ford henne ikke. Hun var en av de mange døtrene av den berømte, halvlegendariske hellige kongen Brychan av Brycheiniog (Brecknock) (400-t?), konge av det kristne kongeriket Brecknock i det sørlige Wales. Hennes navn står ikke i Cognatio de Brychan, bare i de sene listene over Brychans barn, som The Myvyrian Archaiology og Iolo-manuskriptene.

Gwenddydd skal ha vært helgen (nonne) i Tywyn (Towyn) i Merionethshire, men det samme sies om hennes søster Gwawrddydd, noe som kan få en til å anta at det dreier seg om en og samme person. Begge navnene har noenlunde samme betydning, «morgenstjerne» og «daggry». En annen datter av Brychan, Cerdech, assosieres med Towyn Cognatio.

Andre kilder, som gir henne navnet Gwawrddydd, hevder at hun var hustru av Cadell Deyrnllug, og dermed mor til Cyngen, som skal ha giftet seg med en av Brychans sønne- eller datterdøtre. I Peniarth MS 178 fra 1500-tallet hevdes det at hun var hustru til Cynfor og mor til blant andre Cadell Deyrnllwg og Brochwel Ysgythrog, men dette skyldes en sammenblanding med en annen datter av Brychan, Tudglid, hustru til Cyngen ap Cynfor Cadgathwg og mor til Cadell og andre.

Det er ingen kirker som nevnes som viet til henne, men Capel Gwenddydd var et av de nå forsvunne pilegrimskapellene i sognet Nevern i Pembrokeshire, som ble brukt til høytidelige prosesjoner på helligdager. Vi kjenner ingen minnedag for henne. Det var også en Gwenddydd, søster av Myrddin.

Kilder: Baring-Gould (6), Rees - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 13. mars 2013

av Per Einar Odden publisert 13.03.2013, sist endret 04.10.2013 - 14:05