Den hellige Gwenfaen av Rhoscolyn (500-t)

Minnedag: 5. november

Den hellige Gwenfaen levde på 500-tallet i Wales. Hun var datter av den hellige Paulinus av Wales (Peulin, Pewlin, Polin, Paulens, Paulhen, Paul Hen, Pawl Hen, Paul Hên o Fanaw) (d. ca 505), en helgen fra Whitland i Carmarthenshire i det sørlige Wales, som underviste den hellige David av Wales. Hennes brødre var de hellige Peulan og Gwyngeneu.

Gwenfaen er titularhelgen for sognekirken i Rhoscolyn på Anglesey helt nord i Wales, som tidligere ble kalt Llanwenfaen. Dette er den eneste kirkededikasjonen til henne, nær hennes brødres kirker. Rundt en kilometer unna, på Rhoscolyn Head, er betydelige rester av hennes kilde, som er inne i en liten kvadratisk steinbygning. Dette representerer trolig, som eksemplene av de hellige Seiriol og Cybi, den primitive grunnleggelsen til en eremitt som senere grunnla en lokal kirke.

Den velkjente antikvaren fra 1700-tallet, Lewis Morris, bodde noen år i Holyhead, og i et av sine dikt nevner han denne kilden. Fra dette diktet vet vi at den ble brukt som et middel mot mentale sykdommer, og to hvite feltspatsteiner ble kastet i den som et offer, eller kanskje for å spå.

Gwenfaens minnedag er 4. november i en kalender, men 5. november i grammatikken til John Edwards av Chirkland i 1481 og hos Browne Willis og Nicolas Owen. En Gwenfoe opptrer i Iolo-manuskriptenes kalender den 3. november. Gwenfo var navnet på et sogn nå kjent som Wenvoe (St. Mary) nær Cardiff.

Kilder: Farmer, Baring-Gould (5) - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 29. oktober 2011

av Per Einar Odden publisert 29.10.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:05