Den hellige Gwrygon Goddeu ferch Brychan (400-t)

Den hellige Gwrygon (Gwrgon, Gwrgan) levde på 400-tallet i Wales. I sin Pedigree of Brychan’s Children oppgir David Nash Ford hennes fødeår til ca 466. Hun var en av de mange døtrene av den berømte, halvlegendariske hellige kongen Brychan av Brycheiniog (Brecknock) (400-t?), konge av det kristne kongeriket Brecknock i det sørlige Wales. I den vespasianske versjonen av Cognatio de Brychan angis hennes navn som Gwrycon Godheu, i den domitianske versjonen som Grucon Guedu og i Jesus College MS 20 som Grugon. I alle de senere listene over Brychans barn staves hennes navn Gwrgon. I Peniarth MS 131 fra 1400-tallet kalles hun Gwenfrewi ved en feil. Gwrgon er et mannsnavn.

Hun var gift med den hellige Cadrod av Calchfynydd, konge av Calchfynedd, som i Iolo-manuskriptene identifiseres med Dunstable i Bedfordshire, mens Skene har identifisert det med Kelso i Roxburghshire. Ingen kirker er kjent å være viet til Gwrygon, og hennes navn opptrer heller ikke i noen av kalenderne. I Peniarth MS 131 hevdes det at «Tynwedd Faglog vanæret henne ved Rhydau Tynwedd».

Kilder: Baring-Gould (6), Rees - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 13. mars 2013

av Per Einar Odden publisert 13.03.2013, sist endret 04.10.2013 - 14:05