De hellige Gwynnen og Gwynnys ap Brychan (400-t)

Minnedag: 13. desember

De hellige Gwynnen (Gwynen) og Gwynnys (Gwynws; nå: Gwnws, Gwnnws) levde på 400- eller 500-tallet i Wales. De skal ha vært sønner av den berømte, halvlegendariske hellige kongen Brychan av Brycheiniog (Brecknock) (400-t?), konge av det kristne kongeriket Brecknock i det sørlige Wales. Deres navn står i den demetianske kalenderen, hvor den eldste kopien vi har er fra 1500-tallet, men deres navn står ikke på noen av de mange listene over Brychans barn. De minnes sammen den 13. desember.

Gwynen regnes oftest som en kvinnelig helgen og datter av Brychan. Hun er skytshelgen for Llanwnen i Cardiganshire og har også minnedag den 13. desember.

Om Gwynws vet vi så å si ingen ting. Det er mulig at han var den Guinnius som nevnes i Vita Sancti Paterni som en av de fire personene (duces) som den hellige Paternus satte over de «klostrene og kirkene» som han hadde grunnlagt i Ceredigion. Gwynws regnes som skytshelgen for Gwnws, noen ganger kalt Llanwnws, i Cardiganshire, og kan godt være dens grunnlegger. På kalken fra 1574 er navnet stavet «Llanonose». Edward Lhuyd sier at Ffynnon Wnws var berømt for å helbrede øyne. Det er mulig at hans navn kan være bevart i Llangenys, et tidligere navn på Llandough nær Cardiff, men denne identifikasjonen er høyst usikker.

En kirke i prostiet Trigg Minor i det nordøstre Cornwall er viet til en St Genys (Gennys). Dette er midt i en gruppe av Brychan-bosetninger, og derfor har det blitt sluttet at Genys er en erstatning for Brychans sønn Gwynws. St Gennys var en kirke under Launceston Priory, og i denne kirkens kalender, slik den gjengis av William av Worcester, står denne helgenen oppført som erkebiskop av Lismore i Irland, og som en av tre brødre av samme navn som alle mistet sine hoder. Genys ble minnet i Launceston den 2. og 3. mai, og translasjonen av hans hode den 19. juli. Landsbyfesten i St Gennys er på pinsesøndag. I kalenderen i Tavistock står en St Genes den 25. august, men dette er Genes martyren i Roma eller i Aries, som begge minnes denne dagen.

Hans forbindelse med Lismore er høyst apokryf. Dette bispedømmet var aldri et erkebispedømme, og det var heller ikke noen biskop ved dette navn der. Klosteret i Lismore ble grunnlagt av den hellige Carthagus den yngre rundt 630.

Kilder: Baring-Gould (5), Rees - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 26. mars 2013

av Per Einar Odden publisert 26.03.2013, sist endret 28.12.2015 - 12:06