Den hellige Harald av Brescia (~520-574)

Minnedag: 1. september

Den hellige Harald (Arealdus; it: Arealdo) ble født rundt år 520 i Italia. Om hans liv finnes det ingen overleveringer. Man vet bare at han sammen med biskop Honorius måtte flykte fra den hedenske fyrst Alachis, men han ble tatt til fange av Alachis’ bødler sammen med sine to sønner Oderich og Carillus (it: Oderico e Carillo) i år 574 og myrdet i nærheten av Brescia i regionen Lombardia i Nord-Italia. I tillegg til Harald og hans sønner ble mange andre kristne i regionen rundt Brescia drept i den samme forfølgelsen.

Harald feires den 1. september i martyrologiet i kirken i Brescia og i de gamle kalenderne i kirken i Cremona. Noen forfattere blander Harald (Arealdo) sammen med den hellige diakon Arialdus av Milano (ca 1000-66) (it: Arialdo).

Selv om hans kult er gammel og sikker, vet vi ikke mye om tiden og omstendighetene rundt hans martyrium. Tradisjonen som legger hans død til Brescia, er ganske sterk, men mindre presis er tradisjonen som daterer den til 500-tallet. På den andre side er kildene som antyder en omskrivning av hendelsene, helt umulig å kontrollere.

Denne historien forteller at i det anarkiet som fulgte etter at den lombardiske kongen Clef (Cleve) (572-74) døde i 574, ble riket styrt av flere hertuger mens hans sønn Autharis (Autharich) var mindreårig. Herredømmet over Brescia ble utøvd av hertug Alachis (Ahalisius), som fortsatt var hedning og raste mot katolikkene. Mens den trofaste biskop Honorius (d. 586) sammen med andre troende ble tvunget til å gjemme seg i skogen for å unnslippe forfølgelse, ble Harald fanget sammen med sine to sønner Carillus og Oderik, og sammen med dem led han martyrdøden.

Det finnes ingen bevis for en forfølgelse av religiøs karakter fra Alachis’ side, og det finnes heller ikke noe minne om en kult for Haralds barn. Dersom legenden har noe faktisk grunnlag, er det sannsynlig at drapet må forstås som et av de tilfellene av ran eller gjengjeldelse som karakteriserte den langobardiske invasjonen, og at innsetting av Harald i helgenkalenderen i Brescia skyldes en anerkjennelse av hans dyder til en heroisk grad, uavhengig av martyrium.

Det er også stor usikkerhet om opprinnelsen til kulten i Cremona. Men rundt 1305 ble i alle fall relikvier av martyren overført fra Brescia til Cremona. De ble først oppbevart i et kapell viet til ham, men senere ble de overført til katedralen og plassert i alteret for det helligste sakrament. Senere ble de overført til krypten, hvor de fremdeles oppbevares i et marmorskrin laget av Gian Gaspare Pedoni.

Kilder: Schauber/Schindler, Heiligenlexikon, zeno.org, treccani.it - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 14. september 2011

 

av Per Einar Odden publisert 14.09.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:06