Den salige Hademunda (d. 1029)

Minnedag: 11. november

Den salige Hademunda ble født en gang på 900-tallet i Ebersberg i Bayern i Sør-Tyskland. Hun var datter av grev Adalbero I av Ebersberg og søster av den salige grev Ulrik (Udalrich). Hun giftet seg med markgrev Marquard den yngre av Kärnten. Men hennes mann døde tidlig, og da delte hun ut alt hun eide til de fattige og bega seg som fattig pilegrim på valfart til Jerusalem.

Ved de hellige steder tjente hun etter eksempel av de hellige kvinnene på den hellige Hieronymus’ tid Herren i våking og bønn. Hun døde den 11. november 1029 i Jerusalem. Ved hennes grav skjedde det mange mirakler på hennes forbønn. Da hennes bror Ulrik fikk høre om hennes salige død, bestemte han seg for i sin høye alder å valfarte til Jerusalem, men dette ble han frarådet. Han bestemte seg da for å tilbringe sine siste dager i fred i Ebersberg. Hans dødsdag oppgis imidlertid til 3. mai 1029.

Hademundas minnedag er dødsdagen 11. november. Raderus kaller henne hellig. Sannsynligvis er hun identisk med den Hademunda som er oppført den 11. november som «en enke i Palestina» i bollandistenes Elenchus, det vil si helgener med minnedag i tiden fra 21. (15.) oktober til 31. desember som bollandistene fortsatt skulle bearbeide.

Kilder: Schauber/Schindler, Heiligenlexikon, zeno.org, heiligenlegenden.de - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 14. september 2011

av Per Einar Odden publisert 14.09.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:05