De hellige Hirenarkus, Akakios og deres ledsagere ( -~305)

Minnedag: 27. november

De hellige Akakios (Acacius, Achatius, Achacius, Acathius, Achathius, Achates) var prest i Sebasteia i Armenia (i dag Sivas i tyrkisk Anatolia). Han ble tatt og arrestert rundt 305 i forfølgelsene under keiser Diokletian (284-305). Han ble ført til hoffet til regionens guvernør Maximus, og der ble han og syv lokale kvinner torturert.

Under rettssaken ble Hirenarkus (Hirenarchus, Hiernarkus, Hiernarchus) kristen etter å ha vært vitne til de andre martyrenes mot, og han sluttet seg til de andre i deres forsvar for Kristus. Han ble deretter martyrdrept sammen med de andre. Deres minnedag er 27. november.

av Webmaster publisert 16.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:55