Den hellige Honorius av Amiens (500-t)

Minnedag: 16. mai

Skytshelgen for bakere og konditorer

Den hellige Honorius eller Honoratus er en uklar skikkelse. Alt vi vet om ham er at han ble født og døde på 500-tallet i Port-le-Grand i Ponthieu i Frankrike, at han var biskop av Amiens på slutten av 500-tallet og at han sørget for translasjonen av relikviene til den hellige Fuscian og andre helgener.

Han er skytshelgen for bakere på grunn av et mirakel som tilskrives ham: Under messen viste Guds hånd seg over kalken og holdt frem et brød. Hans symbol i kunsten er også et brød.

Hans egen kult var svært lokal inntil translasjonen i 1060. Mange mirakler fulgte, og han ble kjent over hele Frankrike. Kirken Saint-Honoré i Paris ble viet til ham i 1024, og biskop Honorius har gitt navn til to berømte gater i Paris, Rue Saint-Honoré og Faubourg Saint-Honoré.

av Webmaster publisert 07.03.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:55