Den salige Helena Enselmini av Arcella (1207-1242)

Minnedag: 4. november

Den salige Helena Enselmini av Arcella (1207-1242)

Den salige Helena Enselmini (it: Elena) ble født i 1207 i Padova i regionen Veneto i Nord-Italia. Hun kom fra den fornemme adelsfamilien Enselmini. Rundt 1220 reiste den hellige Frans av Assisi til Arcella nær Padova for å etablere et kloster for klarissenonner (Ordo Sanctae Clarae – OSC), og han ga selv drakten til den 12-årige Helena. Det finnes ingen samtidig biografi om henne, men det virker som om hun seks år senere fikk en smertefull sykdom, som vi ikke vet noe om, annet at hun led av den resten av livet. Hun skal ha båret den med stor tålmodighet og å ha mottatt mye bemerkelsesverdig åndelig trøst.

Mot slutten av sitt liv var den hellige Antonius av Padova hennes åndelige veileder. Folk som kjente henne, fortalte at eukaristien var hennes eneste føde i mange måneder på rad. Dette kan være bokstavelig sant eller ikke, men det er mer enn trolig at en diett på grensen til sulting, som ikke var uvanlig når det gjaldt kvinnelige helgener fra denne perioden, forverret blindheten og døvheten som hun etter hvert led av.

Hun døde den 4. november 1242, 34 år gammel. Noen kilder mener at hun døde så tidlig som i 1231, men det allment aksepterte året er 1242. Hun ble saligkåret den 29. oktober 1695 ved at hennes kult ble stadfestet av pave Innocent XII (1691-1700). Hennes minnedag er dødsdagen 4. november, men 7. november nevnes også.

av Webmaster publisert 23.04.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:55