Den hellige Hathumoda av Gandersheim (~840-874)

Minnedag: 28. november

Den hellige Hathumoda (Hathumod, Hathmoda, Haimodis) ble født rundt år 840 i Sachsen i det nåværende Tyskland. Hun var datter av hertug Ludolf av Sachsen (Liudolf) og hans hustru Oda. Hun ble benediktinernonne (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i klosteret Herford i Westfalen, og i 852 ble hun abbedisse i klosteret Brunshausen, som hennes foreldre hadde grunnlagt og som i 856 ble flyttet til Gandersheim (Gandesium) i Braunschweig i Niedersachsen.

Hathumoda ble regnet som en regeltro ordenskvinne og var berømt for sin moderlighet. Da det brøt ut en epidemi i klosteret, pleide hun selv sine syke medsøstre. Dette førte til at hun ble smittet og døde den 28. november 874 i Gandersheim, bare 34 år gammel i hellighets ry. Rundt 875 skrev hennes onkel, Agius av Corvey, hennes Vita og deretter Dialogus de obitu Hathumodae. Hun ble muligens æret som hellig, men noen kult er ikke påvisbar. Hennes minnedag er dødsdagen 28. november. Hun kalles også «av Brunshausen».

Kilder: Schauber/Schindler, Bautz, Heiligenlexikon, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. januar 2016

av Per Einar Odden publisert 12.01.2016, sist endret 12.01.2016 - 21:38