Den hellige Hawystl ferch Brychan (400-t)

Den hellige Hawystl levde på 400-tallet i Wales. I sin Pedigree of Brychan’s Children nevner David Nash Ford henne ikke. Hun var en av de mange døtrene av den berømte, halvlegendariske hellige kongen Brychan av Brycheiniog (Brecknock) (400-t?), konge av det kristne kongeriket Brecknock i det sørlige Wales.

Hawystl nevnes bare i de senere listene over Brychans barn. Det navnet i den tidligere Cognatio de Brychan som synes nærmest i form, er Tudhistil, som Hawystl må betraktes som en korrumpering av dersom vi skal regne henne som en av Brychans døtre. Dette navnet opptrer i senere lister også som Tangwystl og Tanglwst.

I Peniarth MS 178 fra 1500-tallet får vi høre at «Hawystl er en helgen (kvinnelig) i Caer Hawystl», som forfatteren av Brecknockshires historie antok var Awst i grevskapet Gloucester, men i Iolo-manuskriptene er erklæringen utvidet: «Hennes kirke er i Llan Hawystl i Caer Loyw» (Gloucester). Sistnevnte har vært antatt å være Aust under Henbury, nær Bristol. Llan Awstl i Machen i Monmouthshire har også blitt foreslått.

Vi kjenner ingen minnedag. Hawystyl eller Awystyl opptrer også som mannsnavn i genealogiene.

Kilder: Baring-Gould (6), Rees - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 13. mars 2013

av Per Einar Odden publisert 13.03.2013, sist endret 04.10.2013 - 14:05