Den salige Hedvig av Cappenberg (d. ~1150)

Minnedag: 19. februar

Den salige Hedvig (Hedwig, Hadwigis) var den første priorinnen i det klosteret den salige Godfred av Cappenberg grunnla. Godfred var greve av Cappenberg, og i 1122 overlot han og hans bror, den salige Otto, familieslottet Cappenberg nær Selm i Westfalen i Tyskland til den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), som i 1120 hadde grunnlagt premonstratenserordenen (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Senere samme år vigslet biskopen av Münster slottet til det første premonstratenserklosteret i Tyskland.

I 1125 trådte Godfred selv inn i premonstratenserordenen, og det samme gjorde hans bror Otto. Godfreds hustru Jutta og hans søstre Gerberga (Godberga) og den salige Beatrix trådte inn som kanonisser eller «korfruer» i et eget stift (kloster) Godfred hadde grunnlagt og bygd i Averndorp ved Wesel ved foten av Cappenberg.

Hedvig ble den første priorinnen i dette klosteret. Hun utmerket seg som et «lysende forbilde i fromhet, kjærlighet og ydmykhet». Hedvig døde rundt 1150. Hun æres som salig med minnedag den 19. februar.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:55