Den salige Hedvig av Herford (~810-887)

Minnedag: 4. september

Den salige Hedvig (Hedwig, Hadwig, Hadwiga, Hadwigis, Hadewig, Haduwi, Haduwy) ble født rundt år 800 i Sachsen i Tyskland. Noen kilder sier at hun var datter av den saksiske hertug Egbert I (Ekbert, Eckbert) og hans hellige hustru Ida av Herzfeld (~775-825), noe som ville gjøre henne til en søster av den hellige Warin av Corvey (ca 800-56). Men andre kilder skriver at hun ikke var datter av Egbert og Ida, men datterdatter, datter av deres datter Ida den yngre, som var gift med grev Asig I (Esiko) i saksiske Hessengau, sønn av Bennid I og nevø av grev Cobbo den eldre. I tilfelle var hun niese av Warin. Translatio Pusinnae sier at Hedvig var niese av Warin på søsterens side (neptis ex sorore genita). Hennes bror, grev Cobbo den yngre, etterfulgte sin far Asig som greve av Hessengau.

Hedvig var først gift med Amelung II og fikk sønnene Amelung (III) og Bennid (II). To døtre ved navn Alberada og Hemma nevnes også. Etter mannens død rundt 849 og åpenbart også begge sønnenes død ga hun til klosteret Corvey deler av sine besittelser i klosterets nærhet i saksiske Hessengau som en stor stiftelse for de avdøde sjelers frelse (mannen og de to sønnene). Allerede mens hennes mann levde hadde de overført Rimbeke og Frankenhausen i Gau Hessi saxonicus til klosteret Corvey. Deretter ble hun selv benediktinernonne (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i klosteret Herford (Herivordien) i Westfalen. I 858 etterfulgte hun sin tante Addila, som var enke etter en Bunicho og Warins søster, og ble abbedisse av Herford (844-58).

Hedvig og hennes bror Cobbo sørget for at relikviene av den hellige Pusinna av Champagne (500-t?) i 860 ble overført fra hennes eneboercelle Binson (Vicus bausionensis) i nærheten av Châlons-en-Champagne ved Corbie til klosteret Herford, etter å ha spurt kong Karl II den skallete av Vest-Franken (Frankrike) (843-77; keiser fra 875) om hjelp. Cobbo var i den vestfrankiske kongens tjeneste. Gjennom disse relikviene steg klosteret mye i åndelig betydning og fikk senere navnet St Marien und Pusinna.

Hedvig døde i hellighets ry i 887 i Herford. Hennes minnedag er 4. september, men 13. september og 16 oktober nevnes også av noen kilder. Frem til reformasjonen hadde hun en kult i Herford, men da ble hennes relikvier overført til Münster.

Kilder: Benedictines, Schauber/Schindler, CatholicSaints.Info, Heiligenlexikon, de.wikipedia.org, heiligen-3s.nl, heilige.de, genealogie-mittelalter.de, graafschap-middeleeuwen.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. januar 2016

av Per Einar Odden publisert 12.01.2016, sist endret 12.01.2016 - 21:42