De hellige Hermogenes og Donatus av Afrika og 22 ledsagere

Minnedag: 12. desember

De hellige Hermogenes og Donatus led martyrdøden på et ukjent tidspunkt sammen med enda 22 navnløse ledsagere på «et annet sted» (in alio loco). Verken Ado, Usuard eller Martyrologium Romanum nevner hvor deres martyrium skjedde. Deres minnedag i Martyrologium Hieronymianum er 12. desember, men Elenchus nevner dem den 22. desember. Kilden santiebeati.it skriver 10. desember.

Kilder: santiebeati.it, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 23. april 2014

av Per Einar Odden publisert 23.04.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:05