Den salige Hedvig av Meer (d. ~1200)

Minnedag: 14. april

Den hellige Hedvig (Hadwig, Hadwiga) ble født på 1100-tallet som datter av den mektige grev Lothar av Ahr (Ahre, Are) og den salige Hildegund av Liedberg. Da Hedvigs far og hennes bror Theoderik døde, muligens på et korstog, bestemte hennes dypt troende mor seg for å trekke seg tilbake til et kloster. Etter en valfart til Roma i 1165 begynte hun med samtykke og hjelp fra sin andre sønn, den salige Hermann, som var trådt inn som kannik i premonstratenserklosteret Cappenberg, å bygge om sine foreldres slott Meer (Mehre) litt nord for Köln til et kloster for nonner i premonstratenserordenen (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Meer ligger i dag i byen Meerbusch i Kreis Grevenbroich ved Neuss.

Klostergrunnleggelsen er dokumentert gjennom to biskoppelige chartre av 22. februar 1166, undertegnet av erkebiskopen av Köln, Rainald av Dassel. Den åndelige ledelsen av klosteret ble overtatt av premonstratenserklosteret Steinfeld, og Ulrich, den første prioren eller prosten (ty: Propst) av Steinfeld, ble den første prioren av Meer. Hildegund og hennes datter Hedvig ble ikledd drakten som premonstratensere og trådte inn i klosteret, hvor Hildegund ble forstanderinne. Selv om klosteret offisielt ble ledet av Ulrich, ble Hildegund omtalt som priorinne (priorissa) i det dokumentet hvor pave Alexander III (1159-81) i 1178 stadfestet klostergrunnleggelsen.

Antallet søstre økte raskt, så etter en stund flyttet Hildegund klosteret til et mer egnet sted, hvor det vokste og blomstret. Hildegund døde den 6. februar 1186, og hennes datter Hedvig overtok ledelsen av klosteret til sin død. Men hun var ikke i stand til å videreføre sin mors uavhengige stilling, så klosterets anliggender ble hovedsakelig håndtert av abbediet Steinfeld.

Hedvig døde en 14. april rundt 1200 i Meer ved Neuss. Hildegund og datteren Hedvig har aldri blitt offisielt salig- eller helligkåret, men regnes som salige. I premonstratenserordenen betraktes de som Venerabiles («Ærverdige»). Hedvigs minnedag er dødsdagen 14. april. Hennes bror Hermann regnes også som salig, og et portrett av ham stående ved sin mors høyre hånd, hang tidligere i klosterkirken i Meer.

av Webmaster publisert 22.07.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:55