Den hellige Heilin ap Brychan (400/500-t)

Den hellige Heilin (Helim, Helye) levde på 400- eller 500-tallet i Wales. Han skal ha vært sønn av den berømte, halvlegendariske hellige kongen Brychan av Brycheiniog (Brecknock) (400-t?), konge av det kristne kongeriket Brecknock i det sørlige Wales. På listen over Brychans barn i Peniarth MS 75 fra 1500-tallet oppgis en sønn som «Heilin, i Dyffryn Aled». Aled er en elv i det nordre Denbighshire, en sideelv til Elwy, som renner forbi landsbyen Llansannan, men det virker ikke som det noensinne har vært en dedikasjon til Heilin noen steder i denne dalen. Dette synes å være den eneste Brychan-listen hvor hans navn opptrer. Heilin eller Heilyn er ikke noe sjeldent navn. I en tidlig periode var det en Heilin, sønn av Gwyddno, og en Heilin, sønn av Llywarch Hen.

Det fantes imidlertid en gang et kapell viet til en helgen ved dette navn i tettstedet Trefollwyn i sognet Llangefni på Anglesey. Historikeren Henry Rowlands (d. 1723) fra Anglesey skrev om det i sin Antiquitates Parochiales. Lewis Morris (d. 1765) nevner også «Cappel Heily (al. Heilin)» og dets kirkegård i Llangefni.

William av Worcester angir Helye som en av de barna av Brychan som flyttet til Cornwall og grunnla en kirke der. Han angir denne helgenen som det tyvende barnet, og igjen som den 23. Adwen Helye. Åpenbart er det Heilin som menes. John Leland angir i sin liste Adwen som nummer 22 og Helic som nummer 23, men han angir Delic som den femte, som er William av Worcesters Delyan. Delyan er trolig Endellion, og Helye synes å ha blitt antatt å ha grunnlagt Egloshayle, men navnet betyr ikke annet enn «kirken ved saltsumpene». Nicolas Roscarrock angir ham som Helim.

Kilder: Baring-Gould (6) - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 27. mars 2013

av Per Einar Odden publisert 27.03.2013, sist endret 04.10.2013 - 13:59