Den hellige Heiu av Hartlepool (600-t)

Minnedag: 12. mars

Den hellige Heiu levde på 600-tallet i Northumbria i Nord-England. Hun var den første kvinnen som avla løfter og mottok drakten som nonne i dette kongeriket. Hun ble konsekrert av den hellige biskop Aidan av Lindisfarne (d. 651) og grunnla et kloster i Hereteu (Hartlepool). Men hun forlot snart denne grunnleggelsen og ble etterfulgt av den hellige Hilda av Whitby.

Selv dro Heiu til Calcaria (Kaelcacestir), som på 800-tallet endret navn til Tadcaster. Landsbyen Healaugh, fem kilometer fra Tadcaster, antas å være stedet for hennes andre grunnleggelse. Navnet var muligens opprinnelig Heiulseg (= Heius territorium).

Heiu døde en 12. mars midt på 600-tallet. Hennes minnedag er dødsdagen 12. mars. Hen er blitt blandet sammen med den irske nonnen Bega av Egremont og den northumbriske nonnen Begu av Hackness, men Begu, Bega og Heiu synes å være tre forskjellige personer.

av Webmaster publisert 13.12.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:55