Den salige Helinus av Floreffe (d. 1218)

Minnedag: 21. august

Den salige Helinus ble født en gang på 1100-tallet i Nederlandene (?)Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Floreffe nær Namur i Vallonia i dagens Belgia. Der var han klosterets syvende abbed fra 1213 til 1216, og han utmerket seg gjennom utdannelse, beredvillighet og dyder av alle slag. Som noen av de første premonstratensiske abbediene var Saint-Martin i Laon, Cuissy og Floreffe blant ordenens Primarii inter pares, eller seniorhus.

Sytti år tidligere hadde Amalrik (Amalricus) av Gottesgnaden reist sammen med en gruppe medbrødre til Det hellige land. Pave Honorius III (1216-27) ba Helinus i et brev om å reise til Palestina for å redde kristendommen der. Etter press fra Jakob av Vitry, som forberedte seg på å ta bispestolen i Acre (Ptolemais) i besittelse, lystret Helinus pavens vilje og fulgte Jakob til Det hellige land. Generalabbed Gervasius anbefalte ham til Johannes av Brienne, kongen av Jerusalem (regent 1212-25), og den latinske patriarken Radulf (Raoul, Ralph) de Mérencourt av Jerusalem (1214-25).

Premonstratenserne i abbediene St. Samuel på vestbredden av Jordan og St. Habakuk i Palestina, sørøst for byen Jaffa (Joppa) og nord for byen Lod (Lydda) og sørvest for Arimathea, var etter Saladins erobring av Jerusalem i 1187 flyktet til Acre (Akko, Ptolemais). De følte seg svært trøstet da Helinus av Floreffe ankom. Han ble abbed for klosteret St. Habakuk. Han klarte å få et stort antall vantro til å omvende seg og å kjøpe fri mange kristne fra slaveri. Men Kirkens motstandere tvang ham til å forlate Det hellige land. Han dro da til klosteret Bellapais på øya Kypros, nå i den tyrkiske republikken Nord-Kypros.

Der døde han den 21. (eller 18.) august 1218. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag på dødsdagen 21. august.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:55