Den hellige Herkumbert av Minden (d. ~813)

Minnedag: 7. juni

Den hellige Herkumbert (Hercumbert, Herumbert, Ercumbert, Erkanbert, Hercumbertus, Herumbertus, Herimbertus, Erchambertus) ble født en gang på 700-tallet i Gollachgau, landskapet rundt elven Gollach (?) ved Würzburg i Bayern i Sør-Tyskland. Der kan man også påvise tre søstre av ham. Han var av frankisk herkomst og ble trolig benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i Fulda under abbed Baugulf (780-802), som var hans slektning. Fra år 785 finner vi ham som misjonær i området rundt midtre Weser, og derfra stammer trolig hans betegnelse som Episcopus de Saxonia. Han ble bispeviet rundt 790. Senteret for hans misjonsvirksomhet var først Romanusklosteret i Hameln. Hans prekener hadde stor suksess og bevirket tallrike omvendelser.

Da den salige keiser Karl den Store (768-814; keiser fra 800) kort etter år 800 grunnla byen og bispedømmet Minden i den nåværende delstaten Nordrhein-Westfalen, ble Herkumbert i 803 den første biskopen med tittelen misjonsbiskop. Dette nye bispedømmet omfattet områdene mellom Hunte og Aller (Hannover, Celle, Soltau, Dümmersee, Polle, Nienburg) som tilhørte erkebispedømmet Köln, og bispedømmet ble suffragan under erkebiskopen av Köln (da Hildebold). På denne tiden ble den første domkirken bygd der hvor den nåværende domkirken i Minden nå står. Bispedømmets og biskopens fremste oppgave var omvendelsen av sakserne.

Herkumbert var biskop av Minden til 813, da han ble etterfulgt av den hellige Hardward (813-53). Det er usikkert om han døde da, for flere kilder opptrer med 7. juni 830 som dødsdato. Hans minnedag er 7. juni. Hans fest står i propriet i Osnabrück fra 1652 den 9. juli, men i nekrologiene i Minden den 7. juni. I propriet fra Osnabrück kalles han vir mirae sanctitatis ac zeli, og på slutten av lesningen hører vi: Qui in munere suo sedulum Pastorem ac Doctorem eximium per multos annos se exhibuit et tandem sancte in Domino quievit.

Kilder: Bautz, Heiligenlexikon, de.wikipedia.org, zeno.org, heiligen-3s.nl, heilige.de, amtage.de - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 15. september 2011

av Per Einar Odden publisert 15.09.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:04