Den salige Hemma av Regensburg (~808-876)

Minnedag: 31. januar

Den salige Hemma (Emma) ble født rundt 808 i Bayern i Sør-Tyskland. Hun var datter av den bayerske grev Welf og den saksiske adelskvinnen Heilwig (Eigilwicha). Hun ble i 827 gift med kong Ludvig den Tyske (843-76), barnebarn av den salige keiser Karl den Store (768-814; keiser fra 800). Hun var yngre søster av keiserinne Judith, hustruen til keiser Ludvig I den Fromme (814-40).

Hemma og Ludvig fikk syv barn, blant dem sønnene Karlmann, Ludvig III den Yngre og Karl III den Tykke. Tre døtre ble alle abbedisser: de salige Irmengard (Frauenchiemsee), Hildegard (Schwarzach) og Bertha (Schwarzach). Hemma var spesielt nært knyttet til kvinneklosteret Obermünster i Regensburg, og hun regnes som dets andre grunnlegger. I 874 fikk hun slag og mistet taleevnen.

Hemma døde den 31. januar 876 (874?) og ble gravlagt i klosteret Obermünster. På grunn av sitt eksemplariske liv, sine fromme grunnleggelser og den uendelige tålmodighet hun bar sine lidelser med, æres hun som salig. Hennes minnedag er dødsdagen 31. januar. Hennes legeme ble senere overført til St. Emmeram i Regensburg, hvor det fortsatt finnes og æres. Gravmælet der fra rundt 1300 viser henne som middelaldrende dronning.

av Webmaster publisert 07.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:55