Den salige Henrik Bosch (d. 1557)

Minnedag: 23. august

Den salige Henrik (nl: Hendrik; ty: Heinrich) ble født på slutten av 1400-tallet i Roosendaal i provinsen Noord-Brabant i det nåværende Nederland. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han trådte den 23. juni 1516 inn som kannik i deres kloster Tongerlo (fr: Tongerloo) i Westerlo nær Antwerpen (fr: Anvers) i Flandern i det nåværende Belgia.

På grunn av hans mangesidige begavelser ble han gitt ulike oppgaver: Subprior og senere prior, i 1527 sogneprest av Duffel, i 1532 av Alphen og i 1540 av Nispen. Under religionskrigene, bare noen uker etter massakren i Klein-Zundert, trengte opprørerne den 23. august 1557 rundt klokken elleve om kvelden inn i presteboligen og drepte Henrik med et knivstikk.

Denne ærverdige mannens liv og død var på ulikt vis forbilledlig: han var dypt religiøs og elsket de fattige. Hans medbrødre begynte derfor å feire hans minne og å be om hans forbønn. Den 13. mai 1653 fikk Lambert de Leeuw, prioren i abbediet Tongerlo, tillatelse fra generalvikaren av 's-Hertogenbosch til å skrinlegge Henriks relikvier og legge dem i en rikt utsmykket grav. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag på dødsdagen 23. august.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:55