Den salige Henrik Friessem (1672-1741)

Minnedag: 7. oktober

Den salige Henrik Friessem (ty: Heinrich) ble født den 27. september 1672 i Köln i det vestlige Tyskland. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Steinfeld i Eifel ved Köln.

Der avla han sine løfter den 2. juli 1692. Han ble utnevnt til novisemester for kommunitetene Niederehe og Sayn, som man hadde opprettet et provinsnovisiat for, og i den stillingen hadde han en stor innflytelse på de unge kandidatene. Henrik var et ekte mønster på fromhet, og han virket i sjelesorgen i Glees, Ellen, Dünnwald og til slutt i Wehr.

Hele hans fremtreden avspeilet hans rene samvittighet. Han ba Gud om å få oppleve lidelse i denne verden for å kunne slippe unna dem i skjærsilden, og det virker som om hans bønner ble hørt. Selv om han var plaget av mange lidelser, hørte han ivrig skriftemål, og i tillegg skrev han flere småskrifter som ble trykket i Köln. Denne hellige premonstratenseren døde den 7. oktober 1741. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag på dødsdagen 7. oktober.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:55