Den salige Henrik Leermans (1614-1647)

Minnedag: 5. mai

Den salige Henrik Leermans (nl: Hendrik; ty: Heinrich) ble født i 1614 i Antwerpen (fr: Anvers) i Flandern i det nåværende Belgia. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster St. Mikael (Sint-Michiel) i hjembyen.

Han studerte filosofi og teologi på universitetet i Leuven/Louvain (ty: Löwen) i Flandern, og abbeden utnevnte ham til teologiprofessor og novisemester. Etter eksempel av den hellige Hermann Josef av Steinfeld (ca 1150-1241) hadde Henrik en usedvanlig andakt til den hellige Jomfru Maria. Gjennom sitt forbilledlige liv trakk han medbrødrene som en magnet på helliggjørelsens vei.

Da Henrik var 33 år gammel, ble han syk. Hele klosteret var preget av hans fromhet og tålmodighet. Han døde den 15. april 1647, mens han sang Gloria in Excelsis Deo. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag 5. mai.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:55