Den hellige Heraklas av Alexandria (~180-247)

Minnedag: 14. juli

Den hellige Heraklas (Heraclas, Heracleas, Hieroclas, Heraclius, Heraclides, Heraklides, kopt: Taocelas) ble født rundt 180 i Egypt. Han var i Alexandria elev av Ammonios Sakkas, som rundt år 200 hadde grunnlagt nyplatonismen i den greske filosofien. Deretter var han og hans hellige bror Plutark, som led martyrdøden under keiser Septimus Severus (193-211), de første elevene av den berømte Origenes (ca 185-ca 254) ved den kateketiske skolen i Alexandria og ble omvendt til kristendommen av ham. Denne skolen var berømt på begynnelsen av 200-tallet. Selv om læren til noen av dens lærere, spesielt Origenes, senere ble funnet noe uortodoks, sørget den for en undervisning basert på kristen perfeksjon. Heraklas ble Origenes’ beste student og gjorde slike fremskritt i de åndelige vitenskaper at han i 215 ble hans assistent og ble satt inn som lærer for katekumenene.

Heraklas ble presteviet. Da biskop Demetrius av Alexandria (188-232) fordømte Origenes i 231 og han måtte dra til Caesarea i Palestina, utnevnte Origenes Heraklas til sin etterfølger som leder for skolen. I 232 etterfulgte Heraklas Demetrius som biskop av Alexandria. Også som prest beholdt han filosofkappen, men som biskop synes han å ha lagt den av. Da Origenes vendte tilbake til byen, ekskommuniserte Heraklas ham og drev ham bort fra byen. Heraklas døde i 247 – andre kilder sier 248 eller den 4. desember 246. Hans minnedag er 14. juli i Usuards martyrologium, og denne minnedagen gikk også inn i Martyrologium Romanum, men dødsdagen 4. desember nevnes også.

Kilder: Benedictines, Delaney, Bunson, Gorys, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, santiebeati.it, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 26. desember 2011

av Per Einar Odden publisert 26.12.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:04