Den hellige Heraklios av Kartago og 26 ledsagere

Minnedag: 11. mars

Den hellige Heraklios (lat: Heraclius) led martyrdøden i Kartago på et ukjent tidspunkt og nevnes den 11. mars i mange martyrologier. Sammen med ham nevnes de hellige Zosimus, Alexander, Filomus (biskop), Candidus, Valerius, Quirillus, Petronius, Caius, Martianus, Ysicus (Sicipus), Piperion og femten navnløse.

Om de alle ble drept i Kartago, er ikke sikkert. Noen formoder at flere av dem led martyrdøden i Nikomedia eller Alexandria eller i Spania, og plasserer deres martyrium i regjeringstiden til keiserne Valerian (253-60) og Gallienus (253-68). Martyrologium Romanum nevner bare Heraklios og Zosimus i Kartago, men i Alexandria nevner de Candidus og Piperion og «tyve andre».

Alexander skal ha vært en sønn av Simon av Kyrene, som bar Kristi kors, og han nevnes i Markusevangeliet: «Og de tvang en mann som gikk forbi, til å bære korset hans, det var Simon fra Kyréne, far til Aleksander og Rufus» (Mark 15,21). Sammen med Candidus og Zosimus og andre ledsagere led han martyrdøden for sin kristne tros skyld i Cartagena (Carthago nova, Carthago Spartiaria) i regionen Murcia i Sør-Spania og feires den 11. mars. Men bollandistene mener at det er snakk om en skrivefeil, og at det skulle ha vært Alexandriae i stedet for Alexander, slik at det i virkeligheten er snakk om Candidus og hans ledsagere, som feires samme dag.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 2. desember 2011

av Per Einar Odden publisert 02.12.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:03