Den hellige Herculanus av Roma (100-t)

Minnedag: 25. september

Den hellige Herculanus (it: Ercolano) er en romersk soldat som nevnes i de upålitelige acta til den hellige pave Alexander I (105-115). Han skal ha blitt omvendt av denne paven og lidd martyrdøden kort etter. Hans minnedag er 25. september.

av Webmaster publisert 12.04.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:55