De hellige Hermogenes og Donatus og deres ledsagere

Minnedag: 12. desember

De hellige Hermogenes og Donatus og deres ledsagere skal ha vært 24 martyrer som på et ukjent tidspunkt og ukjent sted skal ha blitt drevet ut i de golde sumpene for der å dø av kulde og utmattelse. Deres minnedag er 12. desember.

av Webmaster publisert 04.04.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:55