Den salige Hermann av Floreffe (d. 1193)

Minnedag: 18. juni

Den salige Hermann ble født tidlig på 1100-tallet i Tyskland. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Floreffe nær Namur i Vallonia i dagens Belgia. Som noen av de første premonstratensiske abbediene var Saint-Martin i Laon, Cuissy og Floreffe blant ordenens Primarii inter pares, eller seniorhus.

Hermann ble i 1173 valgt til den fjerde abbed av Floreffe, et embete han hadde i tyve år frem til sin død. Han var en from og klok mann som var svært kjent. Grev Henrik av Namur valgte ham til sin skriftefar. Henrik lot bygge en ny klosterkirke, og han tilskrives også en kilde som springer frem ved kirkens hovedportal. Vannet fra denne kilden skal ha helbredet mange syke.

I Hermanns tid som abbed av Floreffe ble klosteret alvorlig skadet på grunn av krigen mellom grev Baudoin av Hainaut og grev Henrik av Namur. Kommuniteten måtte leve spredt i seks måneder. Den hellige biskop Isfrid av Ratzeburg besøkte klosteret etter denne katastrofen og velsignet klosterkirken i 1190.

Etter et tyveårig fruktbart virke døde abbed Hermann i 1193. I Floreffe er det bevart et bilde som fremstiller ham som salig, med en kilde ved føttene. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag 18. juni.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:55