Fire hellige martyrer av Porto (d. ~180)

Minnedag: 5. september

De hellige Acontius, Herculanus, Nonnus og Taurinus

De hellige Acontius (Acontus, Aconitus, Acanthus, Cantus; it: Aconzio), Herculanus (it: Ercolano), Nonnus (Nonus; it: Nonno) og Taurinus (it: Taurino) var fire martyrer som ble drept i Porto nær Roma (in Portu Romano), trolig rundt 180 under keiser Markus Aurelius (161-80) (en kilde skriver 172).

Det eldste dokumentet hvor de nevnes, er Depositio Martyrum fra rundt år 336, hvor det står under 5. september: «Aconti in Porto, et Nonni, et Herculani et Taurini». De nevnes også i Den liberianske katalog fra 354. I Martyrologium Hieronymianum er de delt i to grupper og nevnes på flere dager, sannsynligvis under påvirkning av hagiografiske kilder. Under 25 juli nevnes bare Acontius og Nonnus: «Romae Portu natale Canti [åpenbart en korrupsjon av Aconti] et Nonni». Kuriøst nok ble også varianten Acinti introdusert av Florus, feilaktig tolket til Jacinti (Hyacint), en martyr som ble æret sammen med den hellige Protus (d. ca 258). Den 5. september nevnes bare Taurinus og Herculanus. I det førkonsiliære Martyrologium Romanum nevnes på sistnevnte dato bare Herculanus. 5. september skal ha vært dagen for deres begravelse.

Ifølge bollandistene nevner gamle martyrologier bare Herculanus og Taurinus. Bollandisten Stilting søker å tilbakevise at de begge led martyrdøden sammen med den hellige Censorinus og andre i Ostia (Portus Ostiensis, Ostia Tiberina), men ble gravlagt i nærliggende Porto av den salige presten Eusebius, mens deres ledsagere ble gravlagt i eller ved Ostia. I tilfelle var denne Herculanus, som i menologiene også kalles Herculinus, identisk med den hellige Herculanus av Ostia.

Dessverre har vi ingen troverdige notiser om disse martyrene, men likevel blir de husket, selv om det er i de fantasifulle legendene om de hellige Aurea og Censorinus. Til Acontius ble det vigslet en kirke (titulus sancti Aconti) i et dokument fra 900-tallet, nemlig i Libellus in defensionem sacrae ordinationis papae Formosi. Taurinus og Herculanus opptrer med tittelen martyrer i en inskripsjon i Porto. Pave Formosus (891-96), som hadde vært biskop i Porto, brakte til kirken San Giovanni Caibita på Isola Tiberina, som tilhørte bispedømmet Porto, levningene av martyrene Nonnus, Taurinus og Herculanus, og plasserte dem under høyalteret. Her er ikke Acontius, men tydeligvis må han ha stått et annet sted, noe som kan utledes fra teksten i Depositio Martyrum.

I det førkonsiliære Martyrologium Romanum sto det under 5. september:

In Portu Romano passio sancti Herculani militis, qui, sub Gallo Imperatore, ob Christi fidem caesus flagris et capite obtruncatus est.

I Porto Romano, lidelseshistorien til den hellige Herculanus, en soldat, som under keiser Gallus ble pisket og halshogd på grunn av troen på Kristus.

Men hele gruppen nevnes den 5. september i den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004):

In Portu Románo, sanctórum Acónti, Nonni, Herculáni et Tauríni, mártyrum.

I Porto Romano [nær dagens Fiumicino], de hellige Acontius, Nonnus, Herculanus og Taurinus, martyrer.

Kilder: Benedictines, Bunson, MR2004, KIR, CSO, CatholicSaints.Info, santiebeati.it, fr.wikipedia.org, nominis.cef.fr, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. april 2004 – Oppdatert: 18. september 2016

av Webmaster publisert 12.04.2004, sist endret 18.09.2016 - 12:34