Den salige Herulf av Ellwangen (~730-~815)

Minnedag: 13. desember

Den salige Herulf med modell av klosterkirken i Ellwangen, freske fra rundt 1600 i kapellet i klosteret EllwangenDen salige Herulf (Herulph, Hariolf, Hariolfus; fr: Hérulphe; lat: Hariolphus, Ariolphus, Herulphus) ble født rundt år 730 i Ellwangen ved Stuttgart i bispedømmet Augsburg i Schwaben, nå i den nåværende delstaten Baden-Württemberg i Sør-Tyskland. Han var sønn av greven av Ellwangen og ble benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i St. Gallen. Han var en av to brødre med navn som ligner hverandre (Herulf/Ariolf og Erlolf). Antakelig grunnla han sammen med sin hellige bror Erlolf (Erlulphus, Erlolsus) benediktinerklosteret Ellwangen (Elvacum) rundt år 750 eller 764, og han ble også den første abbeden der.

Hans bror Erlolf, som fra 759 til 772 var biskop av Langres i Frankrike, brakte relikvier av de hellige Speosippus, Eleosippus og Meleosippus til Ellwangen. Rundt 773 sendte Erlolf sin bror Herulf levningene av de hellige martyrene Sulpicius og Servilian, som han hadde fått av pave Hadrian I (772-95), og de to martyrene ble deretter hovedskytshelgener for den første klosterkirken.

Herulfs biografi fra rundt 850 forteller at han i 760 ble utnevnt til den 34. biskop av Langres (Lingonensis) i Øst-Frankrike, og han står på listen over biskoper av Langres som den 32. biskopen fra 755 til 774. Han etterfølges av en Hariolf (Ariolf) (772-78), som kalles «bror av den forrige». I virkeligheten av det hans bror Erlolf som var biskop av Langres fra 752 til 772, og at Herulf deretter var biskop fra 772 til 778. Noe mener at Herulf var korbiskop (hjelpebiskop) i Langres mens han sannsynligvis fortsatte som abbed i Ellwangen. Det som er kjent, er at keiser Ludvig den fromme (814-40) i et privilegium til klosteret Ellwangen i 814 kaller ham «biskop og abbed». Noen historikere mener at Herulf og Erlolf er samme person, abbed av Ellwangen og biskop av Langres.

Herulf og Erlolf

Senest i 778 gikk Herulf av som biskop av Langres og vendte tilbake til Ellwangen. Herulf døde rundt 815 i Ellwangen og ble gravlagt i klosterkirken St Vitus der. Der er også hans bror gravlagt.

Herulfs biografi, Vita Hariolfi, ble skrevet av munken Ermenrik fra Ellwangen og beskriver Herulfs liv og historien om grunnleggelsen av Ellwangen, men vi kjenner teksten bare fra et leksjonarium fra 1100-tallet i en revidert form. Hans minnedag er 13. desember. Flere kilder sier at han døde i 785 og at hans minnedag er 13. august, men det er en sammenblanding med broren Erlolf. Saussayus og Castellanus kaller ham hellig, men hans navn finnes ikke i noe eldre Martyrologium, selv ikke i Usuards Auctarium eller hos far og sønn Sammarthan. Hos Mabillon nevnes han ikke og heller ikke hos bollandistene, da man ikke kjenner til noen offentlig kult. Men både i krøniken i Ellwangen (Chronicon Elwangense sive Elvacense) og på den tavlen som finnes bak koralteret i klosterkirken der, har han tittelen «salig».

Kilder: Benedictines, Bunson, Schauber/Schindler, CSO, Patron Saints SQPN, Bautz, Heiligenlexikon, de.wikipedia.org, fr.wikipedia.org, zeno.org, ellwangen.de - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 15. august 2014

av Per Einar Odden publisert 16.08.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:03