Den hellige Hesychius II av Vienne (d. ~552)

Minnedag: 12. november

Den hellige Hesychius II (lat: Isychius, Isichius, Isicius, Isitius, Ysicius; gr: Hesykhios; fr: Isice, Isyche, Ysice, Esique) var biskop av Vienne i Dauphiné i Sørøst-Frankrike på midten av 500-tallet. Han deltok på kirkekonsilene i Orléans, Clermont og Paris. Han var biskop fra 549 til sin død en gang etter 552. Noen sier at han døde i 564. En tidligere biskop av Vienne het også Hesychius, nemlig den hellige Hesychius I (ca 477-90). Noen kaller dem Hesychius senior og junior i stedet for I og II.

Det heter at den hellige kong Guntram av Burgund (ca 525-92) ønsket å avlegge et vitnesbyrd om sin hengivenhet til Forløperen, så derfor bygde han i byen Maurienne en kirke for å huse relikviene, som var hentet i Alexandria av den hellige Tekla. Da kirken var ferdig, inviterte han biskop Hesychius II av Vienne for å vigsle den til den hellige Johannes Døperen (Saint-Jean-Baptiste) i 565.

I likhet med alle de 45 første biskopene av Vienne til og med den hellige Wilicarius (d. 765) regnes han som helgen. Hans minnedag i den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum er 12. november:

Viénnæ in Burgúndia, sancti Hesýchii, epíscopus, qui senatóris ad episcopálem dignitátem evéctus est; fílii eius, quos ántea genúerat, fuérunt sancti Apollináris, antístes Ecclésiæ Valentinénsis, et Avítus, qui ipsi in sede Viennénsi succéssit.

I Vienne i Burgund [nå i Frankrike], den hellige Hesychius, biskop, som ble opphøyd fra senatorisk til biskoppelig rang; hans sønner, som han hadde fått tidligere, var de hellige Apollinaris, biskop av Valence, og Avitus, som etterfulgte ham på setet i Vienne.

Men disse opplysningene tilhører den hellige biskop Hesychius I av Vienne (ca 477-90), byens biskop nr 20. I registeret i Martyrologium Romanum står det i registeret:

Hesychius, ep. Viennen., 12 nov (post 552).

Hesychius, biskop av Vienne, 12. november, † etter 552.

Dødsåret viser at de her snakker om den hellige biskop Hesychius II av Vienne (549-ca 552), byens biskop nr 25.

Kilder: MR2004, santiebeati.it, nominis.cef.fr, orthodoxengland.org.uk, home.scarlet.be, genealogie.free.fr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 9. juli 2006 – Oppdatert: 9. februar 2016

av Webmaster publisert 09.07.2006, sist endret 09.02.2016 - 17:47