Den hellige Hesychius I av Vienne (d. 490)

Minnedag: 16. mars

Den hellige Hesychius (lat: Isychius, Isichius, Isicius, Isitius, Ysicius; gr: Hesykhios; fr: Isice, Isyche, Ysice, Esique) var en gallo-romaner fra Auvergne i Gallia Lugdunense, nå i departementet Isère i regionen Rhône-Alpes (fra 2016 regionen Auvergne-Rhône-Alpes) sørøst i Frankrike. Han tilhørte en romersk senatorfamilie og var senator i Lyon. Han var nært beslektet med den vestromerske keiseren Avitus (455-56), og også den hellige Sidonius Apollinaris (ca 432-ca 482) og andre fremstående personer tilhørte denne familien.

Han giftet seg med den salige adelskvinnen Audentia, og de fikk fire barn, blant annet to sønner som begge ble biskoper, de hellige Apollinaris av Valence (ca 492-ca 520) og Avitus av Vienne (490-518). De vokste opp i en familieatmosfære hvor dyd og kultur hadde funnet en lykkelig allianse. Etter fødselen av sitt fjerde barn, datteren Fuscina, avla Hesychius og Audentia gjensidig løfte om avholdenhet. Da datteren Fuscina var tolv år gammel, viet Hesychius seg til Gud i klosterlivet. Da den hellige biskop Mamertus av Vienne (ca 461-77) i Dauphiné i Burgund døde rundt 477, ble Hesychius valgt til den tyvende biskop av Vienne (ca 475-90).

Da biskop Hesychius døde i 490 (flere kilder sier 494), ble hans sønn Avitus valgt til ny biskop (490-ca 518). Han hadde i en alder av førti år, da han kanskje var blitt enkemann, delt ut sin rikdom til de fattige og trukket seg tilbake til et kloster i utkanten av Vienne. Noen kaller ham erkebiskop av Vienne, men det er en anakronisme, for Vienne ble ikke erkebispedømme før tidlig på 1000-tallet. Avitus vigslet rundt 492 broren Apollinaris til biskop av Valence.

I likhet med alle de 45 første biskopene av Vienne til og med den hellige Wilicarius (d. 765) regnes Hesychius I som helgen. Han ble helligkåret ved at hans kult ble stadfestet den 9. desember 1903 (gruppen «Theobald av Vienne og seksten ledsagere») av den hellige pave Pius X (1903-14). Hans minnedag er 16. mars, men den står ikke i Martyrologium Romanum. Noen kilder nevner også 12. november som minnedag, men det er ellers minnedagen for den hellige biskop Hesychius II av Vienne (549-52), byens 25. biskop. Noen kaller dem Hesychius senior og junior i stedet for I og II.

En kilde som åpenbart har blandet sammen biskopene Hesychius I og Hesychius II, er den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum. I den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum står det under 12. november:

Viénnæ in Burgúndia, sancti Hesýchii, epíscopus, qui senatóris ad episcopálem dignitátem evéctus est; fílii eius, quos ántea genúerat, fuérunt sancti Apollináris, antístes Ecclésiæ Valentinénsis, et Avítus, qui ipsi in sede Viennénsi succéssit.

I Vienne i Burgund [nå i Frankrike], den hellige Hesychius, biskop, som ble opphøyd fra senatorisk til biskoppelig rang; hans sønner, som han hadde fått tidligere, var de hellige Apollinaris, biskop av Valence, og Avitus, som etterfulgte ham på setet i Vienne.

Men disse opplysningene tilhører den hellige biskop Hesychius I av Vienne (ca 477-90), byens biskop nr 20. I Martyrologium Romanum står det i registeret:

Hesychius, ep. Viennen., 12 nov (post 552).

Hesychius, biskop av Vienne, 12. november, † etter 552.

Dødsåret viser at de her snakker om den hellige biskop Hesychius II av Vienne (549-ca 552), byens biskop nr 25.

Kilder: Index99, MR2004, Infocatho, santiebeati.it, nominis.cef.fr, zeno.org, orthodoxengland.org.uk, Avitus’ biografi - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 16. juli 2005 – Oppdatert: 9. februar 2016

av Webmaster publisert 09.07.2006, sist endret 09.02.2016 - 17:44