Den salige Helena Guerra (1835-1914)

Minnedag: 11. april

Den salige Helena Guerra (1835-1914)

Den salige Helena Guerra (it: Elena) ble født den 23. juni 1835 i Lucca i regionen Toscana i Midt-Italia. Hennes adelige foreldre var velstående, men stadig rammet av ulykker. Av de seks barna døde tre i ung alder. Helena ble sammen med sine søsken oppdratt svært kristelig. Hennes liv var karakterisert av en ivrig hengivenhet for den Hellige Ånd og til troens utbredelse.

Først arbeidet hun i Vincent de Paul-selskapet og besøkte fattige og syke. Ved siden av studerte hun latin, og også kirkefedrenes lære interesserte henne dypt. Som 19-åring pleide hun de syke i en koleraepidemi, og som 22-åring fikk hun en sykdom som tvang henne til å holde sengen i åtte år. Hun ble det første medlemmet av «Foreningen Marias døtre av St. Agnes», som var grunnlagt i Lucca i 1866. Dette fellesskapet skiftet senere navn til «Tilbedersker av Det hellige sakrament».

Helena omga seg med unge kvinner som «åndelige venninner», og her kunne hennes apostolat av nestekjærlighet utfolde seg. Hun stilte fellesskapet av sine åndelige venninner under Guds Mors spesielle beskyttelse. Dette ble grunnlaget for kongregasjonen «St. Zitas Søstre», oppkalt etter den hellige Zita, skytshelgen for tjenestejenter, som er høyt æret i Lucca og byens skytshelgen. Kongregasjonen blir også kalt «Den Hellige Ånds oblater» (Suore Oblate dello Spirito Santo – OSS). Den er viktig i misjonsområder og har nå hus i Italia, Brasil, Canada, Filippinene, Libanon og Iran. Den hellige Gemma Galgani var elev på hennes skoler.

Kongregasjonens første hus ble grunnlagt den 9. desember 1872 i Lucca. Den viet seg undervisning av unge jenter samt å fremme tilbedelsen av den Hellige Ånd. I august 1873 stilte Helena kongregasjonen under spesiell beskyttelse av «Guds Mor av Nattverdssalen», den hellige Josef og Zita. I 1882 fikk Helena tillatelse til å bære ordensdrakt. Forskjellige vanskeligheter førte imidlertid til at hun den 20. september 1906 ble fratatt ledelsen av kongregasjonen. Deretter levde hun i ydmykhet og beskjedenhet som enkel søster.

Helena døde den 11. april 1914 i Lucca. Hun ble saligkåret den 26. april 1959 av den salige pave Johannes XXIII (1958-63); rundt 5.000 av kongregasjonens søstre fra hele verden var til stede. Hennes minnedag er dødsdagen 11. april, men 23. desember nevnes også.

av Webmaster publisert 08.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:55