Den hellige Hierotheos av Aten (1. årh?)

Minnedag: 4. oktober

Den hellige Hierotheos av Aten (1. årh?)

Den hellige Hierotheos var ifølge tradisjonen en av ni medlemmer av areopagens domstol i Aten. Mens den hellige apostelen Paulus ventet i Aten på sine ledsagere Silas og Timotheos, ble han invitert til å tale til byens råd på Areopagos, som var deres møtested. Han holdt da sin berømte forelesning om den ukjente Gud og snakket om legemets oppstandelse. Men da mistet aterne interessen, og noen gjorde åpent narr av ham. Men noen ble omvendt og ble Paulus' disipler, blant dem Dionysios, kvinnen Damaris og andre (Apg 17,34).

En av dem som ble omvendt, var Hierotheos, og han ble instruert i troen og utnevnt til biskop av Aten av Paulus. Han var den angivelige lærer og venn av den hellige Dionysios Areopagitten. En sky fraktet ham for å slutte seg til apostlenes kor etter Guds Mors innsovning. Moderne forskere enten benekter hans eksistens eller flytter ham til 300- eller 400-tallet.

Hierotheos har aldri vært regnet blant Jesu 70 (72) disipler, men i Østkirken står han på en liste over andre tidlige «apostler». Hans minnedag er 4. oktober.

av Webmaster publisert 18.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:55