Den salige Hitto av St Mang (d. ~950)

Minnedag: 24. november

Den salige Hitto (Hatto, Hilto, Hittho, Hildo) ble født en gang på 800-tallet i Tyskland. Han tilhørte den schwabiske høyadelen og var baron fra Klingen. Hans søster var den hellige Wiborada (d. 926). Han var først student i klosteret i St. Gallen i dagens Sveits, hvor søsteren arbeidet som bokbinder for klosterbiblioteket. Da deres foreldre døde, sluttet hun seg til Hitto, som nå var blitt utnevnt av klosteret til prost i kirken St Mang (St Magnus) nær klosteret. Han lærte henne latin så hun kunne lese tidebønnene sammen med ham, og hun pleide de syke i deres hus.

Etter at de begge hadde foretatt en valfart til Roma, bestemte Hitto seg for å bli benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i St Gallen. Wiborada ble inkluser (lat: inclusio = innesperring), det vil si en frivillig innemurt nonne, først i 912 ved kirken St Georg nær St. Gallen, men fra 916 levde hun i en celle inntil kirkeveggen i St Mang.

Da madjarene angrep St. Gallen, skal Wiborada ha advart presteskapet i St. Gallen og St. Magnus og abbed Engilbert i St. Gallen slik at de slapp unna i tide, men hun valgte selv å bli værende i sin celle og ikke bryte sitt løfte om aldri å forlate den (stabilitas loci). Der ble hun drept den 1. mai 926 av de invaderende hedenske madjarene. Hun ble gravlagt i kirken St Mang, som i flere århundrer var et valfartsmål. Fordi Wiborada møtte en voldelig død som et vitne for Kristus mot hedenske fiender, ble hun æret som martyr. Allerede året etter ga abbeden hennes bror Hitto i oppdrag å feire årsdagen for hennes død som for en hellig jomfru i St Mang.

Etter søsterens død pleide Hitto hennes grav og plantet en fenikkelplante på den, som blomstret også om vinteren. Han hadde også den trøst å se sin andre søster Willitrude som rekluser i sin nærhet. Han døde rundt 950 og kalles vanligvis salig med minnedag 24. november. Han nevnes den 24. november både i indeksen og nomenklaturen i Gabriel Bucelin OSBs (1599-1681) Menologium, men i teksten finnes han ikke.

Kilder: Bautz, Heiligenlexikon, zeno.org, heiligen-3s.nl, Wiboradas biografi - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 21. oktober 2015

av Per Einar Odden publisert 21.10.2015, sist endret 28.12.2015 - 12:04