Den hellige Hugo av Lincoln (1140-1200)

Minnedag: 17. november

Den hellige Hugo ble født i Avalon i Burgund i 1140, og ble augustinerkanikk. Senere sluttet han seg til karteuserne i Grande Chartreuse. I 1175 ble han sendt til England, og der grunnla han et ordenshus i Witham i Somerset, trass i store vanskeligheter under kong Henry II. Han ble valgt til biskop av Lincoln i 1186, og ble en kraftfull forsvarer av folkets interesser. Han avtvang Richard I stor respekt fordi han stod i mot den urettmessige utbytting av befolkningen. Den nåværende katedralen i Lincoln kan man langt på vei takke den hellige Hugo for; han igangsatte oppbyggingen av den etter at den tidligere var blitt lagt i ruiner. Han var også en fremstående forsvarer av jødene mot undertrykkelse og forakt. Han døde i 1200, og ble helligkåret i 1220.

av Webmaster publisert 28.11.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:55