Den salige Hugolinus Magalotti (~1320-1373)

Minnedag: 11. desember

Den salige Hugolinus Magalotti (~1320-1373)

Den salige Hugolinus Magalotti (it: Hugolino, Ugolino) ble født rundt 1320 i Fiegni, seks kilometer fra Fiastra i provinsen Macerata i regionen Marche i Midt-Italia. Hans far var Malagotto III fra den fornemme greveslekten Magalotti og hersker over Appennino, Poggio, Cerreto og Fiastra. Da Hugolinus ble født, var makten i de fire områdene allerede overtatt av kommunen i Camerino. Slottet Fiegni forble i familiens eie, og der ble Hugolinus født.

Moren Lucia overlevde imidlertid ikke fødselen, Da han var tretten år, døde også faren, og da han var tyve år, ga Hugolinus sin arv til de fattige. Han ble trolig tertiar i fransiskanerordenen, det vil si et medlem av fransiskanernes legmannsgren (Tertius Ordo Franciscanus – TOF), og han dro til et ensomt sted for å leve et liv som eremitt i bønn, bot og manuelt arbeid. Resten av sitt liv bodde han i denne hulen ved Fiegni.

Lite er kjent om hans liv, men beretninger om hans hellighet brakte mange til hans celle, ofte syke mennesker som søkte helbredelse. Han gjennomled store fristelser og hadde hallusinatoriske visjoner. Etter rundt tretti år i hulen døde han den 11. desember 1373, og en stor menneskemengde fulgte hans legeme til begravelsen i sognekirken i Fiegni, som var viet til Johannes Døperen.

Han ble saligkåret den 4. desember 1856 ved at hans kult ble stadfestet av den salige pave Pius IX (1846-78). Hans minnedag er dødsdagen 11. desember.

av Webmaster publisert 30.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:55