Den hellige Hoger av Hamburg-Bremen ( -916)

Minnedag: 20. desember

Den hellige Hoger (Huggar, Holger) ble født på 800-tallet. Han ble benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i klosteret Corvey (Nye Corbie) ved Höxter og elva Weser i Sachsen i Tyskland. Mot slutten av den hellige erkebiskop Adalgar av Hamburg-Bremens liv gjorde alder og sykdom det nødvendig for ham å skaffe seg en hjelpebiskop, og valget falt på Hoger. Senere fikk fem nabobiskoper i oppdrag å assistere erkebiskopen i hans plikter som metropolitt.

Adalgar døde den 9. mai 909, og Hoger overtok som den fjerde erkebiskop av Hamburg-Bremen. Han var kjent for sin strenge kirketukt. Kort etter hans død, under hans etterfølger Reginwart (916-18) ble bispedømmet angrepet av hunerne, som brente Bremen.

Hoger døde den 20. desember 916 i Bremen. Han ble gravlagt i kirken St. Michael i Bremen, men i 1036 ble hans relikvier overført til domkirken i Bremen. Hans minnedag er dødsdagen 20. desember.

av Webmaster publisert 14.01.2007, sist endret 28.11.2015 - 02:55