Den hellige Heliada av Öhren (d. ~750)

Minnedag: 20. juni

Den hellige Heliada (Helia, Helena, Eliada, Elia) levde på 700-tallet i det nåværende Tyskland. Hun ble nonne i benediktinerordenen (Ordo Sancti Benedicti – OSB) og ble den femte abbedisse for klosteret Öhren (Horreum) i Trier (Trèves). Elia var hele tiden opptatt av å være som en mor for de tolv søstrene i klosteret. Med sin hellighet behandlet hun dem alle med eleganse og finesse, og hun tok seg av hver og en med en spesiell kjærlighet som utgikk fra hennes store hjerte.

Hun døde en 20. juni rundt 750 og hennes minnedag er 20. juni. Hun minnes den 16. juli i breviaret til erkebiskop Baldvin, i kalenderne til de hellige Irminius og Maximinus på 1300-tallet og i Usuards martyrologium. I de benediktinske martyrologiene minnes Heliada den 20. juni, datoen for hennes død. I fransiskanerklosteret i Öhren æres en armrelikvie av henne.

Den hellige Modesta av Öhren (d. ca 659) var den første abbedissen for dette klosteret i Öhren (Oren, Oeren) i Trier, som opprinnelig het St Marien, senere omdøpt til St Irminen.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, santiebeati.it, es.catholic.net - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 10. desember 1999

av Webmaster publisert 10.12.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:55